Persoonsgegevens verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit recht is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u een verzoek indienen bij onze klantenservice.

Hoe kunt u uw gegevens laten verwijderen?
U kunt uw gegevens laten verwijderen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar inf0@energycontrol.nu. In uw e-mail moet u de volgende informatie opnemen:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw e-mailadres
  • De gegevens die u wilt laten verwijderen

Wat gebeurt er met uw verzoek?
Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, zullen wij uw identiteit verifiëren. Als wij uw identiteit hebben geverifieerd, verwijderen wij uw gegevens binnen 30 dagen.

Meer informatie
Voor meer informatie over uw rechten op gegevensbescherming kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.