Begeleiden en testen volgens de EC-methode

Stans van der Poel is de oprichter van de Energy Control methode. In 1992 zag Stans de parallellen tussen mensen met vermoeidheid en topsporters. Wat blijkt? Beide moeten zo efficiënt mogelijk omgaan met hun energie. De methode berust tot op heden op een medische achtergrond en bijna 30 jaar praktijkervaring, binnen en buiten de gezondheidszorg. 

Coaches zijn opgeleid om op accurate wijze inspanningstesten te beoordelen. Daarnaast hebben coaches de mogelijkheid om een trainingsprogramma op maat te maken. Zo worden persoonlijke doelen van de cliënt behaald. Of dit doel nu (top)sport, herstel, preventie of ondersteuning bij verschillende ziektebeelden is.

Aansluiten bij het netwerk houdt in dat coaches toegang krijgen tot de opleidingen, trainingsprogramma’s, netwerkdagen en de laatste updates omtrent ontwikkelingen van de methode.

De methode berust op bewegen en ademtherapie, passend bij het persoonlijke niveau van de cliënt. Uit onderzoek en ervaring blijkt namelijk dat de sleutel van een verbeterde fysieke en mentale gesteldheid bij de juiste ademhaling en hartslag ligt.